Soroptimist Vrouwenfonds

Het Soroptimist Vrouwenfonds is de nieuwe naam van wat eerder het Algemeen Fonds heette van onze lidorganisatie de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Het stimuleringsfonds zet zich in voor zichtbare impact en meerwaarde van projecten en initiatieven voor vrouwen en meisjes. Het fonds is verantwoordelijk voor:
– de beoordeling en toekenning van subsidies in totaal maximaal €50.000 per jaar voor projecten voor vrouwen en meisjes die worden ingediend door clubs in Nederland, Suriname, Aruba en Curaçao;
– de leerstoel Mensenrechteneducatie van professor Felisa Tibbitts aan de Universiteit Utrecht;
– de tweejaarlijkse Carla Atzema Soroptimistprijs van €25.000 voor de beste journalistieke productie in het Nederlands taalgebied op het gebied van vrouwenrechten
– overige initiatieven die passen in de doelstellingen van het Soroptimisme.

Studiebeurzen voor economische zelfstandigheid
Daarnaast is de Stichting Vrouwenstudiefonds opgegaan in het Soroptimist Vrouwenfonds: de nieuwe commissie Educatie zet zich -net als voorheen- in voor studiebeurzen voor vrouwen en meisjes in binnen- en buitenland. Het doel is dat de economische zelfstandigheid van de aanvragers hiermee wordt vergroot. De student kan de aanvraag zelf indienen, maar die moet wel ondersteund worden door een club.

Nieuwe plannen
Het Soroptimist Vrouwenfonds heeft door 2 nalatenschappen zijn activiteiten in de afgelopen jaren kunnen uitbreiden. Een initiatief is de leerstoel Mensenrechteneducatie, waarvan de looptijd eindigt in 2026. In 2023 start een kernteam met het opstellen van criteria voor een nieuw onderwerp voor een nieuwe leerstoel of lectoraat. Ook beraadt het bestuur zich op andere initiatieven die meerwaarde geven en de impact van het Soroptimisme zichtbaarder maakt.

Meer nieuws