Presentatie Chantal Korteweg bij VNVA huiskamermeeting

De communicatie rondom financiën blijkt vaak onvoldoende afgestemd op vrouwen.

Tijdens de digitale huiskamermeeting die onze lidorganisatie de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op 25 mei 2023 organiseerde, was Chantal Korteweg een van de sprekers. Het thema ‘financiële inclusie’ waarover Chantal Korteweg als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2023 dit jaar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal toespreken, sloot prima aan bij het thema van de VNVA-huiskamermeeting: ‘Valkuilen en mogelijkheden bij pensioenopbouw’.  

Chantal Korteweg vertelde dat het in het algemeen nog steeds zo is dat vrouwen een achterstand hebben in de opbouw van hun pensioen. Ze bouwen veel minder pensioen op dan mannen omdat ze vaak laat beginnen met werken en in deeltijd werken. Vaak hebben vrouwen geen financieel onafhankelijke positie. Een scheiding laat vrouwen dan ook financieel vaak in de kou staan. Ook bestaat er een behoorlijk gat in kennis bij vrouwen ten aanzien van hun financiële positie, aldus Chantal.
Het ligt, overigens, niet alleen bij individuele vrouwen dat hier verschillen in blijven bestaan: de communicatie rondom financiën blijkt vaak onvoldoende afgestemd op vrouwen. Vrouwen hebben andere wensen en kunnen nu niet goed bereikt worden. Ook bestaat er in de financiële wereld een onbewuste bias waardoor vrouwelijke ondernemers en zzp’ers niet gelijkwaardig behandeld worden.

Het doel van Chantal Korteweg, in het dagelijks leven directeur inclusive banking bij de ABN AMRO Bank, is om binnen de bankwereld dit besef te vergroten en de benadering van vrouwen rondom hun financiën te verbeteren.

Meer nieuws