Politica

Nieuwe alliantie van Nederlandse Vrouwen Raad, Stem op een Vrouw en Wo=Men voor gelijke representatie in de politiek trapt af met publiekscampagne rond de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

De komende vijf jaar werkt de Nederlandse Vrouwen Raad samen met Wo=Men en Stem op een Vrouw aan het vergroten van gelijke representatie in de politiek. We doen dit in het kader van de alliantie Politica, een van de 8 allianties die het ministerie van OCW heeft gekozen voor een strategisch partnerschap rond emancipatie. De Nederlandse Vrouwen Raad zal vanuit de alliantie vooral focussen op het beïnvloeden van het maatschappelijk middenveld, media en algemeen publiek.

We trappen de alliantie af met een publiekscampagne rond de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Onderdeel van deze campagne is een special in Trouw en inzet van social media.  

Door het in beeld brengen van politica, gewone burgers en het benoemen van het belang van gelijke representatie, hopen we dat meer mensen (strategisch!) op een vrouw stemmen en zo meer vrouwen in de Provinciale Staten en Waterschappen gekozen zullen worden.

Na deze campagne volgen nog tal van activiteiten uit hoofde van de alliantie.

Meer nieuws