Petitie:Stop Geweld tegen Vrouwen. Nationale Coördinatie noodzakelijk.

Omdat de (hulpverlenings-)instanties niet voldoende samenwerken krijgen vrouwen die (partner-)geweld ervaren niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Onvoldoende afstemming tussen de instanties verergert het leed en de pijn van deze vrouwen. De gevolgen voor vrouwen vanwege COVID maatregelen laten dit nog duidelijker zien. Daarom is een centrale coördinatie noodzakelijk.

Sluit je aan bij de brede coalitie.

Wil je deze campagne met je organisatie steunen? Mail je logo naar communicatie@de-nvr.nl. 
 

Met de online petitie willen we het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer krijgen zodat er een centrale, nationale coördinatie voor  de uitvoering van de Istanbul Conventie wordt benoemd. Doel is om ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en huiselijk geweld’ effectief en efficiënt te stoppen. Op dit moment kent Nederland geen nationale coördinatie – hoewel dit volgens het Verdrag van Istanbul een wettelijk vereiste is.

Het vijf puntenplan is gemaakt op basis van een besloten High Level Expert Meeting onder leiding van Christine Nanlohy, voorzitter van de Molukse Vrouwen Raad. Met sprekers: Aleid van den Brink, afgevaardigde namens Nederland in de GREVIO-commissie van de Raad van Europa, voormalig directeur Blijf Groep ; Essa Reijmers, expert Geweld tegen Vrouwen, beleidsadviseur onderzoek Valente; Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur College Rechten van de Mens; Barbara Oomen, hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten Universiteit Utrecht; Hameeda Lakho, expert en inhoudsdeskundige Huiselijk Geweld, en Nathalie van Waterschoot, senior rechter Rechtbank Amsterdam.

Meer nieuws