Oproep aan het kabinet: fix het kinderopvang systeem!

Op 13 oktober 2021 stond een pagina groot manifest in TROUW met de oproep aan het kabinet: fix het kinderopvang systeem!

Samen met 35 andere organisaties luiden Women Inc en de Nederlandse Vrouwen Raad de noodklok en roepen het volgende kabinet op om nú het verschil te maken om een volgende toeslagenaffaire te voorkomen.

Bied alle kinderen toegang tot gratis kinderopvang en geef het afschaffen van de kinderopvangtoeslag prioriteit. Daarmee investeer je tevens in de arbeidsmarkt, door het wegnemen van drempels om optimaal te participeren op de arbeidsmarkt. 

Fix the system VVD, D66, CDA en ChristenUnie! 

Wij vragen het nieuwe kabinet nadrukkelijk deze kabinetsperiode 3 keuzes te maken waar VVD en D66 in hun hoofdlijnenakkoord al overeenstemming over hebben bereikt:
 

  1. Stop met de foutgevoelige en complexe kinderopvangtoeslag. Vervang de ingewikkelde, inkomensafhankelijke verrekeningen en het nodeloos rondpompen van geld. Financier de kinderopvang niet meer via ouders, maar direct vanuit de overheid aan de kinderopvang. Hierdoor lopen ouders geen risico meer om slachtoffer te worden van het complexe systeem.
     
  2. Zorg dat de financiële drempels verdwijnen; maak kinderopvang gratis toegankelijk voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, net als het onderwijs. Laat het werk en inkomen van ouders geen voorwaarde meer zijn.
     
  3. Verminder de kansenongelijkheid door kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk te maken, ongeacht of ouders op dat moment betaald werk hebben of niet. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tijdens de eerste 12 essentiële jaren. Gun alle kinderen brede talentontwikkeling met sport, cultuur en huiswerkbegeleiding en zet in op samenwerking met het onderwijs.
     

Meer nieuws