Ook Nederland kiest voor feministisch buitenlandbeleid

In november 2021 vroegen we ons nog af wanneer Nederland de sprong waagt naar feministisch buitenlandbeleid. Medio mei 2022 werd bekend dat het kabinet een dergelijk beleid nu ook voor Nederland in wil voeren.

Het Nederlandse kabinet wil een feministisch buitenlandbeleid, aldus de ministers Hoekstra en Schreinemacher in een brief aan de Kamer.

De Nederlandse Vrouwen Raad is verheugd over dit moedige besluit. Het is een belangrijk signaal voor de Nederlandse inzet op vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd. Er is nog veel werk te verzetten, en daar draagt de Nederlandse Vrouwen Raad graag aan bij.

De roep om een feministisch buitenlandbeleid (FBB) klinkt al geruime tijd vanuit WO=MEN. Ook de Nederlandse Vrouwen Raad is voor de invoering van een dergelijk beleid (zie ook het verslag van de laatste FEM Talk hierover in 2021).

Een feministisch buitenlandbeleid kan werken als motor voor het structureel op de kaart houden van de gelijke rechten en positie van vrouwen en meisjes. Dit zien we al gebeuren in Zweden, Duitsland, Canada, Mexico, Chili en Frankrijk, en het werd ook duidelijk uit een brede maatschappelijke consultatiesessie afgelopen zomer uitgevoerd door WO=MEN. Vooral in deze tijden van wereldwijde tegendruk op bereikte rechten is structurele aandacht extra belangrijk.

Wat is feministisch buitenlandbeleid?

Feministisch buitenlandbeleid is gericht op het aanpakken van de grondoorzaken van ongelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen. Het biedt Nederland een kapstok om samenhangend beleid te ontwikkelen over vraagstukken als sociale, economische en juridische gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, en inclusieve vrede en veiligheid. Het is bovendien een positief signaal en geluid tégen de krimpende politieke ruimte van gendergelijkheids- en vrouwrechtenactivisten, een signaal dat uitgaat van de veerkracht van mensen in verdrukking en hen steunt.

Door een feministisch buitenlandbeleid te omarmen en samen te werken met andere landen die hierin koplopers zijn, kan Nederland haar eigen buitenlandbeleid versterken. Daarnaast biedt het Nederland de kans samen met haar bondgenoten, bij te dragen aan een wereld waarin rechtvaardigheid en welzijn de uitgangspunten zijn. 

Zie het onderzoek van het Ecorys Consortium over de geleerde lessen van andere landen met een feministisch buitenlandbeleid >>

Meer nieuws