Onze nieuwe lidorganisatie, Stichting Vobis

De Nederlandse Vrouwen Raad is blij met deze mooie, nieuwe lidorganisatie!

De Nederlandse Vrouwen Raad verwelkomt de Stichting Vobis. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2022 gingen de aanwezige leden akkoord met het lidmaatschap van deze organisatie.

Soerin Narain presenteerde de Stichting Vobis, die hij zelf in 2002 heeft opgericht en waarvoor hij het secretariaat voert. De stichting speelt een rol in het emancipatieproces in de regio Haaglanden in het algemeen en de gemeente Den Haag in het bijzonder.

Vobis is actief op de volgende domeinen:
– het mentale welbevinden;
– het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid;
– dag-invulling volgens eigen interesse en het onderhouden van sociale contacten (participatie);
– het sociaal domein.

Vobis organiseert projecten en activiteiten die de maatschappelijke positie van vrouwen en meisjes helpen verbeteren door middel van voorlichting, workshops, training, bewustwording en mentaliteitsverandering.  

Gelijke Kansen
Ondanks tal van positieve ontwikkelingen is er nog veel te doen in de regio Haaglanden, met name voor kwetsbare burgers. Stichting Vobis gaat altijd uit van de wensen en behoeften van de (kwetsbare) doelgroep(en). Samen met de mensen om wie het gaat brengen zij hun wensen en behoeften in kaart.

Ambitie van Stichting Vobis is om samen te werken met alle partijen in Den Haag e.o. om vervolgens ruimte te creëren voor mensen die op basis van hun kwetsbaarheid of beperking kampen met sociale uitsluiting, onderdrukking en uitbuiting.

De Nederlandse Vrouwen Raad is blij met deze mooie, nieuwe lidorganisatie!

Meer informatie: www.stichtingvobis.nl

Meer nieuws