Onderzoek naar impact vrouwenhaat in de politiek op aspiranten

Zijn vrouwen, door de toename van (online) geweld, nog wel voor de politiek te enthousiasmeren?

Meerdere vrouwelijke politici kondigden recent hun vertrek aan uit de landelijke politiek, mede vanwege vrouwenhaat aan hun adres. Nu partijen nieuwe kieslijsten samenstellen, gaan zij op zoek naar nieuw talent en kunnen zittende vrouwelijke politici opnieuw solliciteren. Maar zijn vrouwen, door de toename van (online) geweld, nog wel voor de politiek te enthousiasmeren?

In het kader van de Alliantie Politica, waarin de Nederlandse Vrouwen Raad samenwerkt met Wo=Men, Stem op een Vrouw en Emancipator, is onderzoek gedaan naar (on)veiligheid in de politiek en de gevolgen daarvan voor de nieuwe aanwas van vrouwen.

Het vertrek van onder meer Sigrid Kaag en Liane den Haan uit de landelijke politiek past in een treurige trend: van alle vrouwelijke politici kampte in 2022 maar liefst 55 procent met verbale agressie en bedreiging (Monitor Integriteit en Veiligheid 2022). Dit aantal groeit ieder jaar. Onder hun mannelijke collega’s is dat 46 procent. Zo’n 80-95 procent van vrouwelijke politici krijgt op enig moment in hun carrière te maken met een vorm van geweld, zo blijkt uit internationaal onderzoek.

Niet alleen ervaren vrouwelijke politici vaker haat en bedreigingen, het is ook van andere aard. Waar mannelijke politici met name ‘op de inhoud’ haat ontvangen, gaat dit bij vrouwen niet (enkel) om de inhoud, maar bovendien ook om hun identiteit. Denk dan aan factoren zoals hun vrouw-zijn, lbtqi+ zijn, etniciteit, afkomst, religie of gezin – die niets zeggen over hun politieke kwaliteiten en keuzes. 

Het is bekend dat vrouwen vaker en eerder uitvallen uit de politiek, en dat vrouwenhaat daarbij een rol speelt. Juist zichtbare vrouwen zoals Kaag kunnen voor jonge meiden een rolmodel zijn om later politieke ambities te ontwikkelen. Maar wat als we dat omkeren? Welke rol speelt het waarnemen van vrouwenhaat jegens vrouwelijke politici voor de aspiraties van vrouwen om politiek actief te worden?“

Onderzoekster Zahra Runderkamp: “De Groene Amsterdammer liet in een veelvuldig gedeeld onderzoek de aard en omvang van online geweld jegens vrouwelijke politici zien . Recent onderzoek van Atria toonde aan hoe groot de invloed is van online misogynie op vrouwen in de lokale politiek . Maar over het effect van het waarnemen van (online) geweld ten opzichte van anderen is tot op heden weinig bekend. Op die vraag richt het onderzoek van de Alliantie Politica zich.”

De resultaten van het onderzoek komen aan bod tijdens het Prinsessendagevent dat de Alliantie Politica in samenwerking met Vrouwenpodium op 11 september 2023 organiseert. Onderzoekster Zahra Runderkamp is daar een van de keynote sprekers. Meld je snel aan om de laatste plekken te bemachtigen voor dit event.

Over alliantie Politica
De Nederlandse Vrouwen Raad, Stem op een Vrouw, Wo=Men en Emancipator vormen samen de Alliantie Politica. Met steun van het ministerie van OCW werken we de komende jaren samen om de politieke participatie van vrouwen in al hun diversiteit te stimuleren. Dat doen we o.a. door samen te werken met overheden en politieke partijen, het opzetten van trainingen en netwerken, onderzoek te doen en te leren van landen om ons heen.  

In januari 2023 is onder leiding van de alliantie de werkgroep ‘Veilig in de Politiek’ opgericht. In deze werkgroep zitten afgevaardigden van landelijke politieke partijbesturen, partijbureaus en politieke vrouwennetwerken. De leden zijn afkomstig van de partijen BIJ1, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Kennispunt Lokale Partijen, PvdA, SP, Volt en VVD.

In 2022 schreef Stem op een Vrouw het Actieplan Veilig in de Politiek, met adviezen en acties die je als politieke partij kunt doen om de politiek veiliger te maken voor vrouwen en iedereen.
Download het actieplan hier: www.stemopeenvrouw.com/veilig-in-de-politiek

Meer nieuws