NGO vertegenwoordiger CSW67 gezocht

Sinds 2018 maakt een NGO-vertegenwoordiger standaard deel uit van de overheidsdelegatie naar de CSW. Wil jij de nieuwe NGO-vertegenwoordigen worden voor CSW67?

Ieder jaar staat de Verenigde Naties een paar weken specifiek in het teken van vrouwen en meisjes. De VN Commission on the Status of Women (CSW) komt dan bij elkaar. De VN-lidstaten praten daar over de stand van zaken voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd en maken hierover afspraken (Agreed Conclusions). Ieder jaar is er een ander prioriteitsthema waar de onderhandelingen zich op focussen. In 2023 is het thema: innovatie en technologische verandering en onderwijs in het digitale tijdperk voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes. 

Sinds 2018 is een NGO vertegenwoordiger standaard onderdeel van de overheidsdelegatie naar de CSW. Dit biedt veel extra mogelijkheden voor het maatschappelijk middenveld om CSW processen en inhoud beter te begrijpen en te beïnvloeden. Sanne Van de Voort van WECF vervulde deze rol het afgelopen jaar. WO=MEN is samen met Atria in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van input van maatschappelijke organisaties.  

Voor de aankomende 67ste CSW in maart 2023 wordt een nieuwe NGO vertegenwoordiger gezocht.

Over de CSW67: 

 • De CSW vindt plaats 6 – 17 maart 2023 in New York.  
 • Het gelinkte CSW NGO Forum zal hybride (deels fysiek in New York en deels online) plaats vinden.  
 • De prioriteiten van de komende CSW liggen bij innovatie en technologische verandering en onderwijs in het digitale tijdperk voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.  
 • Ook zal er speciale aandacht zijn voor het ‘evaluatie-thema’ van de 62ste CSW over gendergelijkheid en empowerment van plattelandsvrouwen en meisjes.  

Rol van de NGO vertegenwoordiger: 

 • Kennisbron en klankbord voor de delegatie. Het is dus van belang dat de vertegenwoordiger expliciete kennis en expertise heeft op CSW onderwerpen (van dit jaar) en regelmatig bij vergaderingen aanwezig kan zijn.  
 • De NGO-vertegenwoordiger speelt een cruciale rol bij het tijdig en regelmatig delen van informatie met en het vragen om input van organisaties en experts in Nederland. WO=MEN zal hierbij ondersteunen. 

Profiel voor de NGO vertegenwoordiger: 

 • Specifieke kennis relevant voor de prioriteiten van de CSW67. 
 • Fulltime beschikbaar tijdens de CSW (6 – 17 maart 2023).
 • Vanaf januari al af en toe beschikbaar om ook voorafgaand aan de CSW input te kunnen geven bij de onderhandelingen en voorbereidende bijeenkomsten.  
 • Beschikbaar op maandagmiddag 12 december om jezelf voor te stellen bij de CSW67 Kick Off Bijeenkomst in Amsterdam. 
 • Flexibele instelling en bereidheid om wanneer nodig met korte deadlines te werken en soms ook in avonduren of weekenden beschikbaar te zijn. 
 • Politiek sensitief en integer. Ervaring met internationale onderhandelingen en het omgaan met oppositie zoals anti-gender bewegingen is een pre. 
 • Prioriteiten kunnen stellen en tegelijkertijd zoveel mogelijk recht doen aan de diversiteit aan input van diverse organisaties en experts. 
 • Goed vaardig in de Engelse en Nederlandse taal.

Dit is een onbetaalde functie. Ook de kosten voor de ngo-vertegenwoordiger (reis- en verblijfskosten New York) liggen in principe bij de eigen organisatie. Er worden namelijk geen kosten vergoed door het ministerie. Mocht dit een grote belemmering zijn, bijvoorbeeld omdat je niet namens een gefinancierde organisatie deel zou nemen, neem dan in ieder geval contact op met Nadia zodat we een oplossing kunnen vinden.  

Interesse? 
Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd hun cv en korte motivatie uiterlijk 5 december 2022 om 12 uur te mailen naar Nadia (n.vanderlinde@wo-men.nl).  Voor vragen kun je contact opnemen met Nadia. 
  
Selectie 
Een voordrachtscommissie zal uit alle kandidaten een shortlist van 3 kandidaten maken. Uit de shortlist wordt samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie de uiteindelijke kandidaat gekozen. De voordrachtscommissie bestaat dit jaar uit Atria, WO=MEN en de voormalig ngo-vertegenwoordiger (WECF).  

Meer nieuws