NGO-reactie aan GREVIO

Op basis van input uit het veld zorgde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag voor een gezamenlijk NGO-commentaar op de rapportage van de NL regering aan GREVIO. 47 NGO’s, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, ondertekenden deze reactie.

Eind januari 2023 heeft de Nederlandse regering aan GREVIO gerapporteerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de Committee of the Parties aan de regering over de maatregelen om de conclusies van GREVIO, die eind 2020 zijn vastgesteld, te implementeren. De NL regering voldoet hiermee aan de periode van 3 jaar die de states parties gegeven is om de aanbevelingen van de Committee te implementeren en daarover terug te rapporteren aan de Committee.

Op basis van input uit het maatschappelijke middenveld is een gezamenlijke NGO-reactie op de Nederlandse regeringsrapportage opgesteld. Het commentaar is ondertekend door 47 NGO’s, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Het commentaar is op 30 maart jongstleden verstuurd naar het secretariaat van het monitoring mechanism van het Verdrag van Istanbul/GREVIO.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde en coördineerde dit gezamenlijke NGO-commentaar, zoals het Netwerk in oktober 2018 ook de schaduwrapportage aangaande de eerste Nederlandse regeringsrapportage betreffende de implementatie van het Verdrag van Istanbul tot stand heeft gebracht.

Meer nieuws