Manifest: inhaalslag kennis menstruatie- en hormoongerelateerde klachten dringend nodig

Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction blijkt dat maar liefst 77% van de vrouwen die menstrueren (zeer) veel last van menstruatieklachten heeft.

Wist je dat er vijf keer meer geld wordt geïnvesteerd in erectiestoornissen dan in PMS? Dat terwijl ongeveer 19% van de mannen gedurende hun leven last heeft van een erectieprobleem, tegenover 75% van de vrouwen met PMS-symptomen. De gemiddelde diagnosetijd van aandoeningen als endometriose, PMDD of hevig menstrueel bloedverlies is dan ook 7 tot 12 jaar.

Verdere resultaten uit de peiling van WOMEN Inc. en Motivaction illustreren dat de bestaande kennis tekortschiet. Zo is bij 55% van de vrouwen die hulp zoekt voor klachten (nog) geen diagnose gesteld. In veel van deze gevallen is ook (nog) geen onderzoek gedaan naar de klachten. Ruim een derde van de vrouwen met zeer veel last van klachten zoekt geen hulp. Opvallend genoeg vinden vrouwen tussen de 18 en 24 jaar het vaker (26%) gênant om over menstruatieklachten te praten dan oudere vrouwen. Zij zijn ook vaker bang dat anderen hen een zeur vinden (30%) en dat zij niet serieus worden genomen (14%). Deze groep vrouwen zoekt ook minder vaak hulp als ze (zeer) veel last van klachten hebben. De meeste vrouwen uit de peiling vinden dat er meer aandacht moet komen voor menstruatieklachten: voor mogelijke oplossingen en behandelingen, hoe vaak klachten voorkomen en bij welke klachten zij hulp moet zoeken.

Daarom heeft WOMEN Inc. deze week het Manifest Menstruatie – en hormoongerelateerde klachten aangeboden aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Nederlandse Vrouwen Raad heeft dit manifest ondertekend en doet mee aan de oproep aan de politiek om kennishiaten rond vrouwspecifieke aandoeningen te identificeren, achterstanden zo snel mogelijk weg te werken door onderzoek en de opgedane kennis goed te implementeren in de zorgpraktijk.

Het volledige onderzoek vind je op de website van WOMEN Inc.

Meer nieuws