Kennisbank voor vrouwenorganisaties

Op 24 november 2022 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad een online presentatie van de Kennisbank.

De Kennisbank op onze website is door de Nederlandse Vrouwen Raad en Movisie ontwikkeld binnen de alliantie Ditwerktwel.nl. Bij deze alliantie gaat het om het creëren van een gelijk en eerlijk speelveld voor mannen en vrouwen ten aanzien van het combineren van betaald werk en onbetaalde zorgtaken. Daarbij richt de alliantie zich met name op financieel kwetsbare doelgroepen zoals mantelzorgers en alleenstaande moeders.

Doel van de Kennisbank is om vrouwenorganisaties, maar ook individuele vrouwen, tools, methodieken, interventies en informatie te bieden die zij zelf kunnen gebruiken voor hun inzet voor een gendergelijke samenleving.

De Kennisbank is breed opgezet. De inhoud betreft dus niet alleen de combinatie werk/zorg, maar ook andere thema’s die te maken hebben met gendergelijkheid. De Kennisbank wordt voortdurend aangevuld met nieuw materiaal.

De Nederlandse Vrouwen Raad is er uitermate trots op dat de Kennisbank beschikbaar is gesteld op onze – dit jaar geheel vernieuwde – website.

Wij stellen ons voor dat de kennis en tools in de Kennisbank gebruikt worden door vrouwenorganisaties als zij bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren om hun achterban te informeren, te inspireren en te activeren om toe te werken naar de gewenste verdeling van werk en zorg. Maar ook om hun achterban tijdens die bijeenkomsten in direct contact te brengen met lokale en regionale stakeholders, zoals gemeente, provincie, en werkgevers.

Zo kan lokaal en regionaal geagendeerd worden wat er systemisch beter moet om gelijke toegang tot het combineren van werk en zorg en gendergelijkheid te realiseren. Zo wordt bijgedragen aan de gewenste verandering.

Zoeken in de Kennisbank kun je door je eigen zoekwoord in de zoekbalk in te typen of door op thema te zoeken door een of meer van de filters te kiezen en toe te passen. Er is ook een integrale inhoudsopgave beschikbaar van de Kennisbank met doorklikbare titels.

Wie iets mist op de Kennisbank, of vragen heeft over de Kennisbank, kan ons dat melden op: communicatie@de-nvr.nl.

Op 24 november 2022 was er een online presentatie van de Kennisbank met aansluitend een workshop van Movisie over hoe de gemeente werkt. De online bijeenkomst is terug te zien op ons YouTube kanaal.

Meer nieuws