Informatie over de Afhankelijke Verblijfsvergunning

Het Platform Zelfbeschikking & Verblijfsrecht heeft een brochure uitgebracht met basisinformatie over de afhankelijke verblijfsvergunning en welke alternatieven er zijn voor voortgezet verblijf.

In de afgelopen jaren heeft het Platform Zelfbeschikking & Verblijfsrecht* zich ingezet om de nadelige effecten van het afhankelijk verblijfsrecht op de emancipatie, participatie/integratie en veiligheid van vrouwen aan de orde te stellen. Dit deed het Platform door middel van onderzoek, voorlichtings- en deskundigheidsbijeenkomsten, informatiemateriaal, belangenbehartiging en beïnvloeding van het beleid. De problematiek van juridische afhankelijkheid wordt al vele jaren aan de kaak gesteld door migranten- en vluchtelingenvrouwen, maar bestaat helaas nog steeds.

De eerste jaren in Nederland staan voor gezinsmigranten in het teken van het vertrouwd raken met de nieuwe samenleving en het scheppen van een eigen plek daarin. Daarvoor is de nieuwkomer afhankelijk van zijn of haar partner op diverse manieren: sociaal, economisch, psychisch, maar ook juridisch.
Als binnen de eerste 5 jaar de relatie wordt verbroken of de partners wonen (tijdelijk) niet meer bij elkaar, dan vervalt het verblijfsrecht van de nieuwkomer. Deze juridische afhankelijkheid blijkt in de praktijk een belangrijke rol te spelen in de keuzes die de nieuwkomer maakt of kan maken, ook in gevallen waar sprake is van geweld binnen de relatie. De uitzonderingsregel bij huiselijk geweld werkt onvoldoende beschermend en voorkomt niet het geweld.
Het feit dat de partner juridisch kan bepalen of de nieuwkomer al dan niet in Nederland mag blijven, heeft invloed op het zelfbeschikkingsrecht, de emancipatie en autonomie van de gezinsmigrant, vooral voor vrouwen.

Brochure
Informatie over de afhankelijke verblijfsvergunning is niet bij iedereen bekend, noch bij huwelijksmigranten zelf, noch bij hun omgeving. Het Platform Zelfbeschikking & Verblijfsrecht heeft daarom een brochure uitgebracht met basisinformatie over de afhankelijke verblijfsvergunning en welke alternatieven er zijn voor voortgezet verblijf.

Een digitale versie van de brochure en meer informatie kun je vinden op de website van het Platform: www.zelfbeschikkingenverblijfsrecht.nl. Ook kun je op de website het onderzoeksrapport ‘Heb Geduld. De betekenis van de juridische verblijfsafhankelijkheid in het dagelijks leven van huwelijksmigranten en hun partners’en de bijbehorende factsheet downloaden.

Hard copy exemplaren van de brochure kun je aan vragen via zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com.

*Het Platform Zelfbeschikking & Verblijfsrecht is een samenwerkingsverband van St. Landelijke Werkgroep Mudawannah, St. Nisa for Nisa, Nederlandse Vrouwen Raad, Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, St. Kezban, TIYE International, Dona Daria en Stichting Voorlichters Gezondheid.Meer nieuws