Genderkloof groter dan gedacht

De wereldwijde genderkloof op de werkvloer is veel groter dan tot nog toe werd aangenomen, stelt een nieuw rapport van de Wereldbank.

Het rapport ‘Women, Business and the Law 2024’ schetst een uitgebreid beeld van de obstakels waarmee vrouwen te maken krijgen op de werkvloer. De cijfers houden daarbij voor het eerst ook rekening met bescherming tegen geweld en de toegang tot kinderopvang. Als die factoren worden meegeteld, blijkt dat vrouwen slechts 64 procent halen van de wettelijke bescherming die mannen genieten.

In de praktijk is de genderkloof zelfs nog groter, zegt de Wereldbank, want wetgeving blijft vaak dode letter. Gemiddeld hebben landen maar 40 procent van de systemen opgezet die nodig zijn om de wetgeving af te dwingen. 

Meer nieuws