Gendergelijkheid Stemadvies

Women Inc heeft het Gendergelijkheid Stemadvies gelanceerd gebaseerd op het 7 puntenplan dat eerder is uitgebracht en mede is ondertekend door de Nederlandse Vrouwen Raad.

Ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is nog steeds diep geworteld in ons systeem en in ons beleid. Daarom is het tijd voor een overheid die werk maakt van gendergelijkheid. Voor de verkiezingen heeft Women Inc samen met andere organisaties waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, het puntenplan voor Gendergelijkheid opgesteld met zeven onmisbare punten voor het komende regeerakkoord. De politiek moet zorgen voor:

  1. Betere gezondheidszorg voor vrouwen
  2. Goede mogelijkheden om werk en zorg te combineren
  3. Gelijke kansen op de werkvloer
  4. Verbetering financiële onafhankelijkheid van vrouwen
  5. Maatregelen om de veiligheid van vrouwen te verbeteren
  6. Behoud van zeggenschap over het eigen lichaam
  7. Een toets op gendergelijkheid in overheidsbeleid

Vrijdag 3 november is Het Gendergelijkheid Stemadvies! gelanceerd. Een uitgebreid stemadvies waarin de partijprogramma’s van de grote partijen zijn uitgeplozen op concrete maatregelen die bijdragen aan gendergelijkheid aan de hand van het puntenplan.

Het Stemadvies en alle benodigde informatie zijn te vinden op www.stemgendergelijkheid.nl.

Women Inc blijft tot 22 november campagne voeren met dit stemadvies en hoopt daarmee gendergelijkheid een belangrijk thema te maken in deze verkiezingen en daarna bij de formatie.

Meer nieuws