Fix het kinderopvangsysteem

Voorafgaand aan het debat woensdag 10 mei in de Tweede Kamer over kinderopvang doen circa 40 organisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, met een manifest de oproep aan de politiek: Fix het kinderopvangsysteem!

Het politieke besluit om de hervorming van het kinderopvangstelsel twee jaar uit te stellen is zeer onverstandig. Door het huidige foutgevoelige stelsel worden veel ouders geconfronteerd met torenhoge aanslagen en door de hoge kosten zijn ouders een groot deel van hun inkomen kwijt aan kinderopvang. Het systeem is onnodig complex. Ondertussen groeit de kansenongelijkheid tussen kinderen en zijn de tekorten op de arbeidsmarkt zorgwekkend. Dit kan zo niet langer; hervorming is hoognodig. Zorg dat dit goed en zo snel mogelijk gebeurt, want elk jaar dat het langer duurt stapelen de problemen zich verder op. Tientallen maatschappelijke organisaties roepen de politiek op: fix the system!

Wij roepen de politiek nadrukkelijk op:

  • Zorg dat kinderopvang bijdraagt aan gelijke kansen door álle kinderen toegang te geven tot kinderopvang.
  • Stop met de foutgevoelige en ingewikkelde kinderopvangtoeslag die het risico creëert dat ouders slachtoffer worden van het complexe systeem.
  • Zorg dat financiële drempels verdwijnen. Voorkom prijsstijgingen boven het tarief dat de overheid vergoedt door een prijsplafond in te stellen.

Wij roepen de politiek op om het nieuwe systeem zo in te richten dat kinderopvang voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Voor alle kinderen: ongeacht het inkomen en werk van hun ouders.
  2. Zonder gedoe: dus schaf de kinderopvangtoeslag af.
  3. Goed: zorg dat de huidige kwaliteit van kinderopvang gegarandeerd blijft.
  4. Gratis: zorg dat de kinderopvang voor alle gezinnen financieel toegankelijk is, net als het onderwijs. Voorkom dat organisaties de prijzen kunnen verhogen boven het uurtarief dat straks door de overheid wordt vergoed, door een prijsplafond in te stellen.
  5. Een fijne sector om in te werken: investeer in werken in de kinderopvang, ook om voldoende plekken en goede kwaliteit van de opvang te waarborgen. Zorg voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden met meer waardering en loopbaanperspectief. Samenwerking met onderwijs, cultuur en sport is hierbij essentieel: er moet ruimte zijn voor combinatiebanen en voor locaties waar samengewerkt kan worden. Zorg voor stabiliteit en voorspelbaarheid in de kinderopvangsector.

Het manifest is op 8 mei in Trouw gepubliceerd. Op 9 mei wordt door ouders met jonge kinderen een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 10 mei vindt van 14.00 tot 18.00 uur het debat over kinderopvang plaats van minister Van Gennip met de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer nieuws