Feminist climate justice: A framework for action

Publicatie van UN Women tot stand gekomen op basis van een reeks bijeenkomsten en raadplegingen van deskundigengroepen die plaatsvonden van juni tot augustus 2023.

De klimaatcrisis is het meest urgente probleem van onze tijd, een probleem dat de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid en mensenrechten bedreigt en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in de weg staat. Tegen deze achtergrond van stijgende temperaturen wereldwijd en niet nagekomen nationale beloften, mobiliseren vrouwen, meisjes en genderdiverse mensen zich om te eisen dat hun stem wordt gehoord in de besluitvorming over het klimaatbeleid.

Om aan hun eisen tegemoet te komen, wordt in de publicatie Feminist climate justice: A framework for action beschreven hoe feministische klimaatrechtvaardigheid kan worden bereikt via vier onderling verbonden dimensies (erkenning, herverdeling, vertegenwoordiging en genoegdoening) en de principes van onderlinge afhankelijkheid en intersectionaliteit. Het biedt praktische richtlijnen voor wat landen moeten doen om over te stappen op een economie met lage emissies die bestand is tegen een veranderend klimaat, en erkent tegelijkertijd het leiderschap van vrouwen, meisjes en mensen met genderdiversiteit bij het aanjagen van de verandering die zo dringend nodig is. Er wordt ingezoomd op het wereldwijde voedselsysteem als een illustratie van hoe dit raamwerk kan worden toegepast en er wordt een analyse gegeven van de belangrijkste belemmeringen voor het afleggen van verantwoording voor genderresponsieve klimaatmaatregelen en hoe deze kunnen worden overwonnen.

De visie van feministische klimaatrechtvaardigheid is die van een wereld waarin iedereen kan genieten van alle mensenrechten, vrij van discriminatie, en kan floreren op een planeet die gezond en duurzaam is. Met dit conceptuele kader wil UN Women ruimte creëren voor discussie over feministische alternatieven voor de status quo en informatie verschaffen voor de volgende editie van haar vlaggenschiprapport, Progress of the world’s women, over gendergelijkheid in het tijdperk van de klimaatcrisis.

Meer nieuws