EWL’s Agora Summer Camp

Oproep aan jonge feministen! Meld je nu aan voor het Agora Summer Camp van European Women’s Lobby!

Ben je een feministische vrouw tussen 18 en 30 jaar oud? Heb je ervaring met activisme in verband met gendergelijkheid/vrouwenrechten? Woon je momenteel in de Europese Unie? Heb je een goed niveau Engels (B2)? Sluit je dan aan bij de jonge feministische AGORA.

De AGORA is een programma van de European Women’s Lobby (EWL) dat jonge feministen uit heel Europa naar Brussel brengt voor een 5-daagse bijeenkomst om feminisme te bespreken en te verkennen en van elkaar te leren. De eerstvolgende AGORA vindt plaats van 4-8 september 2023 en de EWL is nu op zoek naar kandidaten om deel te nemen.

Het programma staat open voor alle jonge vrouwen tussen 18 en 30 jaar (ten tijde van AGORA) die graag in contact willen komen met andere jonge feministen. Door middel van een 5-daags participatief zomerkamp wordt een ruimte gecreëerd voor jonge vrouwen om uit te wisselen, hiaten te overbruggen, te inspireren en geïnspireerd te worden, verbindingen te versterken, vaardigheden te versterken en de stemmen van andere jonge feministen te horen. Het doel is om jonge vrouwelijke feministen in Europa in staat te stellen activistische leiders te zijn in een veranderende wereld door hen een ruimte te geven om ervaring, kennis en ideeën te delen.

Als een intersectionele feministische organisatie zetten de EWL zich in voor het organiseren van een zomerkamp dat ervaringen weerspiegelt die Europa in al zijn diversiteit vertegenwoordigen. Als zodanig worden vrouwen van kleur en uit etnische minderheidsgroepen, vrouwen met een handicap, uit de LGBTQI-gemeenschap en afkomstig uit gemarginaliseerde groepen, in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Zie voor hoe aanvragen de EWL-website. Deadline voor aanvragen: 23 juli 2023. Neem voor vragen contact op met Caitlin Raph via raph@womenlobby.org

Meer nieuws