EWL campagne voor EU-verkiezingen

Onder de titel ‘Europe at a crossroad: Equal participation at all levels’ is de European Women’s Lobby (EWL) haar campagne begonnen voor de EU-verkiezingen van 6 juni 2024.

De campagne bouwt voort op het Manifest van de EWL dat oproept tot een holistische Feministische Agenda.

De EWL roept toekomstige EU-besluitvormers, Europese politieke partijen en EU-burgers op zich aan te sluiten bij de campagne om vrouwenrechten en gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot een centraal thema te maken in het volgende mandaat van de Europese instellingen, waaronder de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Belgische voorzitterschap van de Raad en het maatschappelijk middenveld kwamen bij de start van de campagne in Brussel bijeen op uitnodiging van de EWL en bespraken de successen van de afgelopen periode op het gebied van vrouwenrechten, de grootste uitdagingen voor de toekomst, de oplossingen voor de komende jaren en hun visie op een Feministisch Europa.

“We hebben veel belangrijke successen geboekt in het afgelopen mandaat en we hebben bewezen dat het een verschil maakt om vrouwen en feministische leiders op sleutelposities in instellingen te hebben. We moeten dit jaar opnieuw mobiliseren en vertegenwoordigers kiezen die zich de komende vijf jaar zullen inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid”, aldus Irena Moozová, adjunct-directeur-generaal van DG Justitie van de Europese Commissie.

Laura Kaun, EWL Policy & Campaigns Director herinnerde eraan dat “als we het Europese project van vrede, democratie, inclusie, gelijkheid en solidariteit willen verwezenlijken, het tijd is om ons volledig te realiseren dat vrouwenrechten niet alleen een vrouwenkwestie zijn. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen zou een zaak van iedereen moeten zijn en zou de Europese samenleving als geheel ten goede komen.”

De secretaris-generaal van EWL, Mary Collins, vierde de successen op wetgevingsgebied van de EU-periode 2019-2024 voor vrouwenrechten, waaronder de richtlijn inzake vrouwen in raden van bestuur en de richtlijn inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ze wees op de cruciale rol die progressieve vrouwelijke leiders hebben gespeeld bij het opstellen en aannemen van deze belangrijke wetgeving. “We kunnen zien dat vrouwen in leiderschap een verschil maken.

Ze waarschuwde ook dat Europa, ondanks deze overwinningen, op het niveau van de lidstaten aan een ontstellende neerwaartse trend is begonnen. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag in de EU zou het machtsevenwicht in het Europees Parlement kunnen kantelen in de richting van seksistische en antifeministische krachten. “Conservatieve bewegingen en extreemrechtse partijen hebben de aanval geleid tegen vrouwenrechten en gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Europa. De impact die zij op EU-niveau zouden kunnen hebben op belangrijke dossiers over vrouwenrechten is zorgwekkend. We moeten met luide en eensgezinde stem reageren op elke verwachte tegenreactie”, drong ze aan.

Om de successen van de afgelopen periode op het gebied van de bevordering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen veilig te stellen, zijn ambitieuze verbeteringen van de Europese institutionele mechanismen nodig. Daarom “pleit de Europese Vrouwenlobby sterk voor een formele Raadsformatie voor gendergelijkheid, die de samenhang en coördinatie zal verbeteren. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het debat over kwesties met betrekking tot vrouwenrechten en gendergelijkheid, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, in alle EU-instellingen op dezelfde manier wordt gevoerd en dat de wettelijke verplichting van de EU tot gendermainstreaming overeenkomstig de Verdragen wordt nageleefd”, aldus de secretaris-generaal van de EWL.

De EWL zal campagne voeren op zowel EU- als nationaal niveau met de actieve betrokkenheid van haar leden. “Mobilisatie is vandaag nodig, van iedereen: politieke groeperingen, EU-instellingen, de media, het maatschappelijk middenveld en kiezers”, benadrukte Laura Kaun. Daarom moedigt de EWL al deze partijen aan om deel te nemen aan de campagne en gebruik te maken van de middelen die de EWL heeft ontwikkeld.

Meer informatie over de campagne en hoe deel te nemen >>

Meer nieuws