Even voorstellen: onze nieuwe voorzitter!

Op zaterdag 21 mei is tijdens de Algemene Ledenvergadering Astrid van Heumen voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Per 1 juni heeft ze het stokje officieel overgenomen van Nenita La Rose. Welkom Astrid!

In het dagelijks leven is Astrid van Heumen headhunter en managing partner van Corporate Casting. Daarnaast zet zij zich als bestuurslid van diverse organisaties in voor vrouwen en het versterken van hun positie in de Nederlandse maatschappij. Zo is zij op dit moment voorzitter van het hoofdbestuur van de VVAO, vereniging van vrouwen met hogere opleiding. De VVAO is tevens een lidorganisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad. Ook is Astrid oprichter van het platform Widows4Widows.

Met haar bestuurlijke ervaring, visie en ondernemersgeest zal Astrid van Heumen zich ook bij de Nederlandse Vrouwen Raad gaan inzetten voor het verbeteren en versterken van de positie van vrouwen.

“Gesterkt door mijn zusters, het verleden en gesteund door de kennis, kunde en ervaring van de mede bestuursleden neem ik de eervolle rol van voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad van Nenita La Rose over.”

Meer nieuws