Even voorstellen: Fien van Rossum

Fien is gemotiveerd om samen met onze alliantiepartners een verschil te maken voor meer gelijkheid en een verbeterde politieke representatie, en komt graag in contact met lidorganisaties en/of personen die mee willen werken voor dit doel en de alliantie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei introduceerde Fien van Rossum zich. Fien is onlangs begonnen als projectleider voor de Nederlandse Vrouwen Raad voor de alliantie Politica. Zij heeft al ruime ervaring opgedaan met projectmanagement vanuit de overheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met overheidsopdrachten als senior consultant bij PWC. Na haar ervaring bij TopFem, de stichting voor ambitieuze jonge vrouwen, zet zij nu graag haar netwerk en passie voor vrouwenrechten in voor deze opdracht bij de Nederlandse Vrouwen Raad.

Fien is gemotiveerd om samen met de alliantiepartners een verschil te maken voor meer gelijkheid en een verbeterde politieke representatie. Zij komt graag in contact met lidorganisaties en/of personen die mee willen werken voor dit doel en de alliantie. Fien is te bereiken via: politica@de-nvr.nl.

De alliantie Politica is een samenwerking van de Nederlandse Vrouwen Raad, Stem op een Vrouw en Wo=Men. Gezamenlijk zetten wij ons in voor duurzame gelijke representatie van vrouwen in al hun diversiteit in de Nederlandse politiek, ten behoeve van een eerlijke machtsbalans en volledige gendergelijkheid in de samenleving. Natuurlijk is het niet alleen belangrijk omdat vrouwen in de politiek iets oplevert, maar ook omdat het hóórt. De achterstand van vrouwen in de politiek komt voort uit ongelijke behandeling. Het is hoog tijd om dat in te halen. Dat is dan ook ons doel: wij, drie landelijke vrouwenorganisaties, slaan de handen ineen met als doel om de politieke participatie van vrouwen in Nederland, in al hun diversiteit, fors te verbeteren. Dat gaan we doen door trainingen en netwerken voor vrouwelijke aspiranten en politici op te zetten, onderzoek te doen naar barrières die hen in de weg zitten, te leren van landen om ons heen en natuurlijk door samen te werken met overheden, politieke partijen en andere vrouwen.

Meer nieuws