CSW68 webinar: making political participation work worldwide

De Alliantie Politica organiseert op 19 maart een webinar op het CSW68 NGO Forum.

Op 19 maart organiseert Alliantie Politica een webinar als onderdeel van het NGO CSW68 Forum! Tijdens dit interactieve webinar wisselen we ervaringen uit, bespreken we bewezen successen en gefaalde pogingen over het versterken van de politieke vertegenwoordiging van vrouwen in al hun diversiteit. We duiken in verschillende onderzoeken uit zowel Nederland als andere landen.

De hoofdonderwerpen zijn: 

 • Het gebruik van een genderquotum (en ander succesvol beleid) in het bevorderen van politieke participatie en de vertegenwoordiging van vrouwen;
 • Uitdagingen en successen bij het tegengaan van (online) haat tegen vrouwelijke politici.

De thema’s worden besproken door: ​​

 • Devika Partiman, oprichter en directeur van Stem op een Vrouw
 • Christina Alnevall, senior expert bij de afdeling Beleidsanalyse en Monitoring van het Zweedse bureau voor Gendergelijkheid (Jämställdhetsmyndigheten)
 • Ainhoa ​​Novo Arbona van de Political Science department van de Universiteit van Baskenland. Her research betreft genderstudies, genderrepresentatie en quota (Spanje en vergelijkend) en federalisme. Ze coördineert the doctoral programme in feministische en genderstudies bij UPV/EHU. 
 • Daphne Cuevas van Equidad de Género. Een Mexicaanse feministische organisatie die zich onder meer bezighoudt met de politieke participatie van vrouwen.

Wanneer? 19 maart van 15:00 uur – 16.15 uur

Waar? Online via Zoom, registreer je hier gratis: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwof-ivpzgoHdDaFSjR9v3BwsEOIuxqpIcS#/registration

Het webinar is in het Engels.

——–

Alliance Politica is hosting a webinar at the CSW68 NGO Forum!

During this interactive webinar we will exchange lessons learned, best practices and brilliant failures in strengthening political participation of women in all their diversity. We will be digging into case studies from the Netherlands as well as other countries.

Main topics are:

 • The use of gender quota (and other successful policies) in promoting political participation and representation of women;
 • Challenges and successes in countering (online) hatred against female politicians.

Speakers include:

 • Devika Partiman, founder and director at Stem op een Vrouw (Vote for a Woman)
 • Christina Alnevall, senior expert at the Department for Policy Analysis and Monitoring at the Swedish Gender Equality Agency (Jämställdhetsmyndigheten)
 • Ainhoa Novo Arbona from the Political Science department at the University of Basque Country. Her research concerns gender studies, gender representation and quota (Spain and comparative) and federalism. She coordinates the doctoral programme in feminist and gender studies in UPV/EHU. 
 • Dapthne Cuevas from Equidad de Género. A Mexican feminist organisation working on, among other things, political participation of women.

🗓️When: 19th March, from 10:00 – 11.15 AM EDT / 15:00 – 16.15 CET

Please save the date, and 👉 register here

This Webinar is in English and includes Spanish – English translation.

*In Alliance Politica WO=MEN Dutch Gender Platform, Stem op een Vrouw, de Nederlandse Vrouwen Raad and Emancipator work together on equal political representation

Meer nieuws