Campagne voor betere EU richtlijn tegen geweld tegen vrouwen

Tot en met 14 november voert de European Women’s Lobby campagne gericht op versterking en snelle aanname van de EU-richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

De European Women’s Lobby (EWL), de grootste overkoepelende organisatie van vrouwenverenigingen in Europa, dringt er bij alle EU-lidstaten op aan om van Europa een veilige plek te maken voor alle vrouwen en meisjes. Daarom roept de EWL alle lidstaten in de Raad op om hun inspanningen op te voeren om te werken aan het verbeteren en snel aannemen van de richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, inclusief de bepaling dat verkrachting een misdrijf is (gebaseerd op het ontbreken van een instemmingsbevestigde benadering) en dus strafbaar.

Wie, net als de Nederlandse Vrouwen Raad, mee wil doen in deze campagne kan meer informatie over de campagne vinden op EU Directive on violence against women (womenlobby.org) en illustraties en voorbeelden van social media posts vinden op: Month of Action Against Rape | Trello.

Meer nieuws