Campagne #MijnNormaal

Atria, Emancipator, Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO dagen jongvolwassenen uit hun eigen keuzes te maken.

Nederlandse jongvolwassenen laten zich bij het maken van belangrijke keuzes nog vaak leiden door genderstereotype beelden van wat mannen en vrouwen horen te doen. De campagne #MijnNormaal motiveert jongvolwassenen om vooroordelen te laten varen en hun eigen keuzes te maken op het gebied van studie, werk, taken in het huishouden en zorg voor kinderen.

In de campagne vertellen acht geportretteerden over hoe hun minder voor de hand liggende keuzes hen gelukkig maken. Onderdeel van #MijnNormaal is een online ‘levenslooplijn-tool’: een interactieve website met korte testen waarin jongvolwassenen de belangrijke keuzemomenten in hun leven in kaart kunnen brengen. Met de campagne en tool willen Atria, Emancipator, Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO bewustwording creëren over genderstereotypering. De organisaties hopen daarmee jongvolwassenen te motiveren hun eigen keuzes te maken rondom studie, werk, samenwonen en de zorg voor kinderen.

Besluitvaardig of emotioneel

Onderzoek van Atria wijst uit dat genderstereotype opvattingen en normen onder jongvolwassenen hun keuzes met betrekking tot werken, zorgen en leren beïnvloeden. En die stereotype opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben veel jongeren nog steeds: zo worden daadkracht-kenmerken (zoals ambitie of besluitvaardigheid) nog vaker toegeschreven aan mannen en gemeenschapszin-kenmerken (zoals meelevend of sensitief) vaker aan vrouwen. Stereotype keuzes die mensen op jonge leeftijd maken hebben grote invloed op hun levensloop. Wanneer jongvolwassenen eenmaal een weg inslaan, is het lastig om daar weer vanaf te wijken. Zo hangen stereotype keuzes sterk samen met de studiekeuze van jongvolwassenen en daarmee ook met hun beroepssector en het aantal uur dat ze werken. Ook stereotype ideeën over werken en zorgen, zoals het idee dat moeders geschikter zijn om voor kinderen te zorgen dan vaders, heeft invloed op keuzes en de levensloop. Mannen vinden het bijvoorbeeld nog steeds lastig om meer te gaan zorgen.

Fotocampagne over onverwachte keuzes
In de #MijnNormaal campagne maakt men kennis met jongvolwassenen die een keuze hebben gemaakt die buiten de gebaande paden valt. Keuzes rondom studie, werk, taken in het huishouden en de zorg voor kinderen die opvallen, omdat ze voor sommige mensen niet passen bij het beeld van wat mannen en vrouwen (horen te) doen. Via www.mijnnormaal.nl kunnen jongvolwassenen te weten komen waarom deze keuzes de geportretteerden gelukkig maken. Lindsay koos bijvoorbeeld voor een opleiding meubelmaker en scheepsinterieurbouw, Jairo werkt met veel plezier als wijkverpleger. Ook laten verschillende koppels zien hoe zij samenwonen en de taken in huis verdelen, zowel met als zonder kinderen.

Jairo, wijkverpleger: ‘Op de middelbare school had ik verpleegkunde echt als allereerst afgestreept. Ik wilde zakenman worden. Op kantoor zitten en beleidsstukken maken bleek echter niets voor mij. Nu ben ik gelukkig op mijn werk, ik haal er voldoening uit.’

Online tool
Onderdeel van de campagne is ook de online ‘levenslooplijn’. Aan de hand van vier persoonlijke vragen over studie, werk, de taakverdeling in het huishouden of zorg voor de kinderen krijgen de deelnemers tips om te luisteren naar hun hart bij het maken van keuzes, in plaats van te kiezen voor wat anderen van hen verwachten. De verhalen uit de campagne van #MijnNormaal en de bijbehorende levenslooplijn-tool zijn vanaf beschikbaar via www.mijnnormaal.nl.  

Meer nieuws