Burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’

De initiatiefneemster van het burgerinitiatief wil dat borstkankeronderzoek pijnloos wordt of in ieder geval minder pijnlijk.

De Tweede Kamer heeft op 7 september 2023 gedebatteerd over het burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’. In het burgerinitiatief staat dat veel vrouwen het borstkankeronderzoek pijnlijk vinden, omdat de borsten met kracht platgedrukt worden voor de röntgenfoto. Als vrouwen daardoor geen volgend onderzoek meer willen doen, brengt dat risico’s met zich mee voor hun gezondheid. 

Initiatiefneemster Muriel van der Draaij-van der Veen wil dat borstkankeronderzoek pijnloos wordt of in ieder geval minder pijnlijk. Ze geeft aan dat dit kan omdat er andere methodes ontwikkeld zijn om borstkanker te onderzoeken. Haar verzoek is onder andere dat het RIVM (Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu) onderzoek doet naar deze nieuwe methodes en dat ze begrijpelijk communiceren hierover, met de voor- en nadelen.  

Het burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ dat door bijna 104.000 mensen werd ondertekend, is op 28 maart 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer Commissie van VWS. De commissie stelde vast dat het burgerinitiatief voldeed aan de voorwaarden en op 7 juni 2023 is besloten om het te bespreken in een debat in de Tweede Kamer. Dat debat vond op 7 september plaats.

In het debat werd de oproep van Muriel van der Draaij-van der Veen Kamerbreed ondersteund. De Kamerleden maanden minister Kuipers van VWS vaart te maken in zijn zoektocht naar nieuwe methodes.

Ook de minister steunt het initiatief. Hij vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek, omdat borstkanker hierdoor in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Daardoor kan de behandeling snel beginnen, wat de overlevingskansen vergroot.

Er wordt al gekeken naar andere methoden om onderzoek te doen naar borstkanker. Het gaat dan onder meer om echografie, CT- en MRI-scans en bloed- en ademonderzoek. Maar dat vergt veel tijd en zei de minister: “ik moet wel eerlijk zijn: mammografie is op dit moment de beste manier om borstkanker op te sporen en mijn verwachting is niet dat er op korte termijn een alternatief is”.

Hij beloofde de Kamer om in december een overzicht te geven van alle lopende onderzoeken.

Tijdens het debat met de minister werden verschillende moties ingediend.

De stemming over de moties is 12 september.

Meer nieuws