Brief aan VC Justitie & Veiligheid

Voor het overleg van de Vaste Commissie voor Justitie & Veiligheid met minister Franc Weerwind op 27 september 2023 heeft de Nederlandse Vrouwen Raad de Tweede Kamer commissie uitgebreid geïnformeerd over onze standpunten ten aanzien van het Nederlandse beleid tegen geweld tegen vrouwen.

Onderdeel van de informatie aan de Kamercommissie is de reactie die de Nederlandse Vrouwen Raad eind juli, op verzoek, aan het ministerie van VWS heeft uitgebracht over de aanpak Gender Gerelateerd Geweld. Ook is een overzicht gegeven van de actiepunten van onze campagne voor een Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen zoals voorgeschreven in de Istanbul Conventie.

De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich al jaren in voor de implementatie van deze belangrijke conventie over de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld. Ook voeren we al enige jaren campagne voor een Nationale Coördinatie aangezien de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes nu versnipperd is over verschillende ministeries, waardoor slachtoffers tussen de wal en het schip kunnen geraken.

Zie de brief aan de Kamercommissie en de bijlage >>

Meer nieuws