Bestuurswisselingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022 traden Joyce van der Wegen en Wendel Hofman-Schulp terug uit het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Het werk van een uitvoerend bestuur als dat van de Nederlandse Vrouwen Raad, vraagt veel tijd en inzet. Soms lukt het niet meer om dat naar eer en geweten te blijven doen als je daarnaast ook nog een drukke werkkring hebt. Voor Joyce en Wendel is dat het geval.

Voorzitter Astrid van Heumen wijdde mooie woorden aan hun afscheid.

Joyce van der Wegen

Joyce vervulde de functie van secretaris en heeft zich daarnaast ingezet voor de lobby, zowel vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad zelf, als vanuit de alliantie waarin we samenwerken met Women Inc., Wo=Men, Emancipator en Bureau Clara Wichmann.

Zij maakte zich vooral sterk voor het tegengaan van de loonkloof, en lanceerde in 2021 in aanloop naar de parlementsverkiezingen de ‘stem-de-loonkloof-weg’-wijzer waarin een overzicht van de inzet van politieke partijen voor het oplossen van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk.

Wendel Hofman-Schulp

Wendel beheerde als algemeen bestuurslid de portefeuille communicatie en leidde de ontwikkeling van een nieuwe website voor de Nederlandse Vrouwen Raad met als belangrijke pijler daarin de Kennisbank samengesteld uit producten van alliantiepartners en andere organisaties en bedoeld om vrouwen en hun organisaties kennis en tools aan te reiken op het gebied van de combinatie en verdeling van werk en zorg.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de nieuwe website zette zij zich als bestuurslid in voor vernieuwing van huisstijl en logo voor de Nederlandse Vrouwen Raad.

Inmiddels wordt uiteraard hard gewerkt aan niet alleen het invullen van de vacatures, maar ook een uitbreiding van het bestuur.  

Meer nieuws