Beleggingsadviescommissie ontbonden

Tijdens de ALV in mei werd afscheid genomen van de leden van de Beleggingsadviescommissieze. Op de foto geheel links en rechts de penningmeester en de voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. In het midden: Akke Timmermans en Leny Wesenhagen van de Beleggingsadviescommissie. Het derde lid Guusta Huijzer was niet bij de ALV aanwezig.

Vele jaren lang is er een Beleggingsadviescommissie actief geweest voor de Nederlandse Vrouwen Raad. De commissie zorgde voor het financieel beheer van de Stichting Tentoonstellingsfonds. In september 2022 is de Beleggingsadviescommissie ontbonden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei werd afscheid genomen van de dames die de afgelopen jaren deel uit maakten van de commissie.

In 2022 is het beleid op de portefeuille van de Stichting Tentoonstellingsfonds gewijzigd. Voorheen werd het vermogen in het fonds beheerd in een vorm van ‘zelf beleggen’. Dat wil zeggen dat het bestuur van de Stichting (= gelijk aan het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad) zelf de beleggingsbeslissingen nam. Dat werd altijd gedaan op advies van de Beleggingsadviecommissie die daartoe de informatie en het nieuws over beleggen volgde.

Deze manier was vanwege nieuw beleid en regelgeving vanuit de overheid juridisch niet meer mogelijk en is om die reden beëindigd. Per 1 september 2022 was het bestuur genoodzaakt om de beleggingen bij een professionele partij onder te brengen en heeft de keuze gemaakt om de beleggingsportefeuille over te zetten in een beleggingsfonds bij de ABN AMRO Bank.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering bedankte het bestuur de dames van de Beleggingsadviescommissie. De afgelopen jaren waren dat Leny Wesenhagen, Akke Timmermans en Guusta Huijzer. Zij zijn de Stichting tentoonstellingsfonds en daarmee de Nederlandse Vrouwen Raad jarenlang van zeer goede dienst geweest.

Meer nieuws