Algemene Vergadering EWL

In het weekend van 9-11 juni 2023 kwamen meer dan 100 feministische activisten uit heel Europa samen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de European Women’s Lobby. Namens de Nederlandse Vrouwen Raad waren Kristine Evertz en Marion Minis hierbij aanwezig.

De EWL-leden ontmoetten elkaar in Brussel voor het eerst in persoon na een aantal jaren van online bijeenkomsten vanwege Covid. Na het opwindende en langverwachte nieuws over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul en middenin de lopende onderhandelingen over het voorstel voor de EU-richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, bood dit weekend een geweldige kans voor EWL-leden om de verworvenheden van het afgelopen jaar te vieren en zich voor te bereiden op het komende bewogen jaar waarin het pleidooi voor meer inspanningen om van Europa een meer feministische plek voor iedereen te maken, onverminderd zal worden voortgezet.

Op vrijdag 9 juni 2023 presenteerde de EWL haar Manifest voor de EU-verkiezingen in 2024 aan de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Dit event, waarin de vertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming werd besproken en manieren om deze te verbeteren, vond plaats in het Europees Parlement, waar de EWL-leden werden begroet door een videoboodschap van commissaris Helena Dalli voordat ze een keynote speech hoorden van EP-vicevoorzitter Evelyn Regner.

Eveneens op vrijdag deelden de EWL en We Move meer dan 78.000 handtekeningen van hun petitie “Make Europe a safe place for all women and girls” met de Europese Commissie. Het verzoekschrift roept op tot de snelle goedkeuring van een sterke en verbeterde richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, die alle vormen van seksuele uitbuiting van vrouwen en alle vormen van onlinegeweld tegen vrouwen en meisjes strafbaar moet stellen. De handtekeningen zullen de komende weken aan het Spaanse voorzitterschap van de Raad worden overhandigd, voorafgaand aan de trialoogonderhandelingen die binnenkort van start gaan. Tijdens het event op vrijdag werden de lidstaten herinnerd aan hun inzet voor de rechten van de vrouw en het belang om veel cruciale aspecten van de richtlijn niet uit te sluiten, met name de geharmoniseerde definitie van verkrachting. Helaas is dat de benadering die de Raad die zelfde vrijdag heeft aangenomen.

Het event op vrijdag in het Europees Parlement werd afgesloten met een foto-actie georganiseerd door de EWL en WeMove Europe in Park Leopold, voor het Huis van de Europese geschiedenis. Deze gelegenheid werd aangegrepen om de historische verwezenlijking van de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul te vieren met feministische activisten, besluitvormers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Bij deze gelegenheid werd ook de collectieve inspanning die is geleverd om dit besluit te bereiken, zichtbaar gemaakt door paarse handafdrukken achter te laten op een spandoek dat ook het werk symboliseert dat de EWL en haar leden nog steeds samen doen om de slachtoffers van geweld tegen vrouwen de steun te bieden die ze nodig hebben en de vergoeding die ze verdienen.

Op zaterdag en zondag namen de afgevaardigden die de 48 volwaardige leden van de EWL vertegenwoordigen, deel aan vele belangrijke discussies. Er werd gestemd over voorgestelde herzieningen van de EWL-statuten, de uitvoeringsplannen van het Strategisch Kader werden besproken, verslag werd uitgebracht over het werk dat het afgelopen jaar met Oekraïense en Moldavische vrouwen is gedaan, en de politieke prioriteiten voor de organisatie in het komende jaar werden opnieuw bekeken. De leden kregen ook de belangrijke taak om een nieuwe voorzitter, uitvoerend comité en raad van bestuur te kiezen, die de komende twee jaar samen de EWL zullen leiden. En afscheid werd genomen van veel bestuursleden wier werk in hun land en binnen de EWL heeft bijgedragen aan het veiligstellen van veel cruciale voordelen voor vrouwenrechten, zoals de richtlijn vrouwen aan boord, de richtlijn loontransparantie en het voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Meer nieuws