AGORA Summer Camp

Je kunt je nu inschrijven voor het Young Feminist Summer Camp Agora, dat plaatsvindt van 9 tot 13 september 2024 in Brussel. Deadline 16 mei.

De AGORA is een programma van de European Women’s Lobby (EWL) dat jonge feministen uit heel Europa naar Brussel brengt voor een 5-daagse bijeenkomst om te discussiëren, feminisme te onderzoeken en van elkaar te leren. De volgende AGORA vindt plaats van 9-13 september 2024; kandidaten kunnen zich nu inschrijven.

Het programma staat open voor jonge vrouwen tussen 18 en 30 jaar (ten tijde van de AGORA) die graag in contact willen komen met andere jonge feministen. Door middel van een 5-daags participatief zomerkamp wordt er ruimte gecreëerd voor jonge vrouwen om uit te wisselen, kloven te overbruggen, te inspireren en geïnspireerd te worden, banden te versterken, vaardigheden te versterken en de stem van andere jonge feministen te horen. Doel is om jonge vrouwelijke feministen in Europa in staat te stellen activistische leiders te zijn in een veranderende wereld door hen een ruimte te geven om ervaring, kennis en ideeën te delen.

Wat is AGORA en is het iets voor jou?
AGORA wil feministisch activisme onder jonge Europese vrouwen opnieuw verbinden en versterken. Door middel van workshops en netwerken bevordert AGORA solidariteit, empowerment en samenwerking over de grenzen heen. Het is geen academisch programma maar een veilige ruimte voor het delen van kennis en het ontwikkelen van feministische strategieën.

Als antwoord op de recente sociale, economische en politieke uitdagingen zet de European Women’s Lobby zich in om de opkomende generatie van jonge feministen te voeden. Het AGORA project speelt een centrale rol in deze inspanning, met als doel:

  • Het activisme van jonge Europese vrouwen nieuw leven in te blazen en te versterken.
  • Het bevorderen van contacten tussen verschillende jonge feministen, zodat ze van elkaar kunnen leren.
  • Het creëren van een creatieve ruimte voor opkomende feministische veranderaars om hun activisme te ontwikkelen.
  • Solidariteit kweken, jonge feministische activisten mondiger maken en grensoverschrijdende samenwerking aanmoedigen om de inclusiviteit te vergroten en de stemmen van feministische netwerken in Europa te versterken.
  • Het concept van feministisch leiderschap en machtsdynamiek onderzoeken.
  • De EWL in staat stellen om de belangen, behoeften en activiteiten van jonge feministen beter te begrijpen en deze inzichten te integreren in de kern van de toekomstige strategie en acties van de EWL.

Het AGORA-programma duurt vijf dagen en biedt een inclusieve omgeving voor deelnemers om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en vaardigheden te verbeteren door middel van workshops en het delen van expertise.
Het programma wordt gefaciliteerd door European Women’s Lobby en partners en moedigt deelnemers aan om workshops en open sessies te leiden, aangevuld met workshops onder leiding van beleids- en campagnemedewerkers van EWL. AGORA legt de nadruk op co-creatie, dialoog, gedeelde reflectie en open leren, en bevordert een veilige en creatieve feministische ruimte.

Belangrijk om op te merken is dat AGORA zich richt op kennisdeling, co-creatie en probleemverkenning, waardoor het zich onderscheidt van een academische zomercursus of studiebezoek. Het residentiële programma vraagt volledige toewijding van de geselecteerde deelnemers, inclusief het bijwonen van alle sessies, georganiseerde diners en wat vrije tijd. Het programma begint ’s middags op 8 september en eindigt rond lunchtijd op 13 september 2024 in Brussel.

Inschrijven
Solliciteer online via dit formulier vóór 16 mei 2024 middernacht CET. In deze sollicitatie kun je je betrokkenheid bij feministisch activisme en vrouwenrechten delen, samen met relevante ervaringen.

Selectiecriteria, procedure en andere details
Als intersectionele feministische organisatie zet de European Women’s Lobby zich in om een zomerkamp te organiseren dat een afspiegeling is van en ervaringen bevat die Europa in al zijn diversiteit vertegenwoordigen. Als zodanig worden vrouwen van kleur en uit etnische minderheidsgroepen, vrouwen met een handicap, uit de LGBTQI-gemeenschap en uit gemarginaliseerde groepen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Alle informatie over de AGORA is te vinden in de Call for Participants.

Voor vragen kun je contact opnemen met Caitlin Raph via raph@womenlobby.org.

Meer nieuws