Talkshow ‘Dit werkt wel: in gesprek’, afl. 3

Hasna El Maroudi in gesprek met Eva Yoo Ri Brussaard (ervaringsdeskundige) en Samira Rafaëla (Europarlementariër voor D66) over hun ervaringen met het combineren van werk en zorgtaken, het beleid, en de toekomst. 

Talkshow ‘Dit werkt wel: in gesprek’, afl. 2

Hasna El Maroudi in gesprek met Anouschka Biekman (Wethouder Schiedam, D66) en Vivian Abdul (ervaringsdeskundige) over hun ervaringen met de combinatie van werk en zorg, het beleid, en de toekomst.

Gespreksmethode AanTafel

AanTafel biedt een draaiboek voor een goed gesprek tussen vriendinnen of vrouwen die je (nog niet) kent onder begeleiding van een getrainde gespreksleider.

Project Mans Genoeg

Nieuwe definities van mannelijkheid worden verkend en er wordt bekeken wat mannen en de wereld te winnen hebben bij mannenemancipatie en gendergelijkheid. Het doorbreken van stereotypen en traditionele rolpatronen draagt bij aan een gelijkere werkzorgverdeling. Dit is een voorbeeld van hoe je hier als maatschappelijke organisatie het gesprek over kunt starten.

Trias Pedagogica

Trias Pedagogica heeft een methodiek voor opvoeddebatten ontwikkeld, in eerste instantie gericht op Marokkaanse vaders. Er zijn in 2013 en 2014 pilots geweest onder Somalische en Ghanese vaders. De debatten zijn bedoeld voor een groep vaders van één etnische groep (waardoor in de eigen taal kan worden gediscussieerd en voorbeelden herkenbaar zijn). Het hoofddoel van […]

Vader Visie

Bij Vader Visie kan je terecht voor ondersteuning en begeleiding bij alle uitdagingen in jouw vaderschap.

Toolbox Verandering van Binnenuit

In de toolbox staan diverse werkvormen en tips, die voortkomen uit wetenschappelijke studies over  hoe je gendergelijkheid en LHBTI-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. Deze toolbox biedt ook handige do’s en don’ts en werkvormen voor maatschappelijke organisaties om een dialoogsessie te houden, die ook ingezet kunnen worden als het gaat over het thema werkzorgverdeling.

VNVA Match Project

Als je niet met een bekende of collega uit je directe omgeving kan of wilt sparren over je carrière of een lastige werksituatie, kan dat met een VNVA-maatje. Extra handig aan dit maatjesproject is dat ze een besloten digitaal platform gebruiken waar je ook zelf op zoek kunt naar een match. In plaats van een […]

Dona Daria Dialogen

Dona Daria, centrum voor emancipatie, participatie en empowerment, werkt aan de versterking van veerkracht en emancipatie van Rotterdammers. Deze lidorganisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad organiseert zelf en op aanvraag dialogen over actuele, maatschappelijke en soms moeilijke onderwerpen. Een dialoog brengt het gesprek en daardoor de verbinding tussen mensen tot stand. Dona Daria zet hiermee […]