Gespreksmethode AanTafel

AanTafel biedt een draaiboek voor een goed gesprek tussen vriendinnen of vrouwen die je (nog niet) kent onder begeleiding van een getrainde gespreksleider.
Logo WOMEN Inc

De gespreksmethode AanTafel kent drie verschillende draaiboeken: Doel, Lef en Netwerk.

In het Doelgesprek (in samenwerking met Jump Movement) word je uitgedaagd grote en kleine successen te delen en na te denken over waar je naartoe wilt. Je krijgt tips voor en advies over hoe je die doelen kan bereiken.

In het Lefgesprek (geïnspireerd door de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog) praat je over wat lef voor jou betekent en wat je zou doen als je oneindig veel lef zou hebben.

In het Netwerkgesprek (geïnspireerd door Durftevragen) vraag je aan de andere deelnemers direct wat je nodig hebt of zou willen. Je merkt dat iedere vrouw wel iets te vragen en iets te bieden heeft aan een ander. Ook leer je de goede vraag, op het goede moment, aan de juiste mensen te stellen.

In deze AanTafel-gesprekken zijn er drie rollen in te vullen: deelnemer, gastvrouw en gespreksleider. Je kunt je aanmelden voor een AanTafel-gesprek of een cursus volgen tot gespreksleider. Als maatschappelijke organisatie kan je deze gesprekken organiseren en bijvoorbeeld zorgen voor een door WOMEN Inc. getrainde gespreksleider en gastvrouw.

Meer kennisbank