Vrouwenpodium 2021 – Kleine banen, grote risico’s

Achtergrondpaper over problemen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Niet over de trage doorstroom van vrouwen naar de top, maar juist over vrouwen met lagere scholing en mogelijkheden.

Het probleem zit aan de onderkant
In dit achtergrond paper duikt Anneke van Doorne-Huiskes, strategisch adviseur van de Nederlandse Vrouwen Raad, dieper in de cijfers over het lage en dalende aandeel voltijds werkende vrouwelijke werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Anneke van Doorne-Huiskes


Zij beschrijft waarom die lage arbeidsdeelname problematisch is, waarom het patroon van (kleine) deeltijdbanen bij vrouwen met lagere opleidingen zo hardnekkig is, en wat kan worden gedaan om de arbeidsdeelname van met name lager opgeleide vrouwen in Nederland te vergroten.

Meer kennisbank