Methode Vrijbaan Empowerment

De Vrijbaan Empowerment methode is een manier om individueel of in een groep aan de slag te gaan om je empowerment te versterken.
Logo Vrijbaan

Daardoor ben je beter in staat om zelf regie te nemen in je ontwikkelingsproces. De methode bestaat uit een voor- en nameting van je empowermentprofiel en een maatwerktrainingsprogramma. Het empowermentprofiel is het uitgangspunt van het programma, gericht op verwerving van de vaardigheden en houdingen die nodig zijn voor een versterking van zelfregie. Als maatschappelijke organisatie kan je contact opnemen met VrijBaan over de mogelijkheden om deze methode bij jou in de buurt in uitvoering te brengen. Om de training zelf te geven, moet er deelgenomen worden aan de Methodiektraining Vrijbaan Empowerment. De methode is uitgebreid beschreven in een handboek.

Meer kennisbank