Methode K!X Works

K!X Works is een begeleidingstraject van een jaar met als doel dat nieuwkomers en vluchtelingen uit oorlogsgebieden (tussen de 18 en 35 jaar) aansluiting vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Logo Movisie

Het doel is om direct of via de juiste opleiding of vrijwilligerswerk een betaalde baan te krijgen. Het trainingsprogramma gaat uit van talent en eigen kracht en wordt begeleid door Movisie en vrijwilligers die als vluchteling naar Nederland kwamen. Het bestaat uit de volgende trainingen: Ken je talent, communicatie en presentatie, beroepsoriëntatie, netwerken en elevator pitch, solliciteren en een cv maken en video-cv maken. Verder gaat de K!X-groep op bedrijfsbezoek, krijgen ze gastlessen, wonen ze netwerkbijeenkomsten bij met bedrijven uit de regio en helpt een coach uit het bedrijfsleven hen bij het vergroten van hun netwerk.

In 2018 is er voor het eerst een K!X-groep met alleen vluchtelingvrouwen gestart (zie ook: Magazine Doen! 2019). In de K!X-vrouwengroep, die in De Bilt is opgestart samen met We∞Match, is er naast het hierboven genoemde programma, ook ruimte om te praten over het organiseren van de combinatie van zorg voor de kinderen en werk. Sommige vrouwen zijn ambitieus, maar vinden hier weinig aanknopingspunten met wat ze in hun land van herkomst hebben gedaan. Andere vrouwen willen zich eerst op hun kinderen richten en later een baan of opleiding vinden. Hoe maak je die keuzes? Wat betekent jouw (nieuwe) rol in Nederland voor jou en je gezin?

Afhankelijk van budget en tijdsinvestering, kan je als organisatie aan de slag met K!X Works. Ten eerste kan je proberen gemeente(n) of scholen te overtuigen om aan de slag te gaan met K!X Works. Al 21 gemeenten gingen je voor. Daarnaast kan je zelf aan de slag met het handboek en de trainershandleiding.

Meer kennisbank