Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland?

Brochure met internationale voorbeelden.
Logo-Werk.en_.de_.Toekomst
Logo Atria

Inspirerende voorbeelden uit het buitenland.

Deze brochure met internationale voorbeelden uit wetgeving en beleid laat de diversiteit zien aan wetgeving, beleidsplannen en initiatieven die een bijdrage leveren aan het promoten van gendergelijkheid en het verminderen van de (ongecorrigeerde) loonkloof. Hierbij is specifiek gefocust op een aantal domeinen waar winst te behalen valt. Dit zijn:

  • tegengaan van arbeidssegregatie
  • combineren van arbeid en zorg door flexibel werken en mantelzorgbeleid
  • gelijk loon voor gelijkwaardig werk

Loonkloof in Nederland

De loonkloof in Nederland verkleint stap voor stap. In 2017 ligt de ongecorrigeerde loonkloof – het gemiddeld bruto uurloon van alle vrouwen afgezet tegen het gemiddeld bruto uurloon van alle mannen – op 15%. Binnen de overheid verdienen vrouwen gemiddeld 7% minder dan mannen, in het bedrijfsleven zelfs 19% (CBS, 2016)  De gecorrigeerde loonkloof, waarbij de loonkloof gecorrigeerd wordt op een twintigtal kenmerken, ligt een stuk lager met respectievelijk 5% en 7%.

Werk.en.deToekomst

Deze brochure is een een uitgave van Werk.en.de Toekomst. Dit strategisch partnerschap zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Meer kennisbank