Gespreksmethode Jump Movement

Jump Movement is een eenvoudige en concrete manier om in gesprek te komen met anderen en in beweging te komen in de richting van een doel of ambitie.
Logo Jump Movement

Jump Movement is een eenvoudige en concrete manier om in gesprek te komen met anderen en in beweging te komen in de richting van een doel of ambitie. Zo’n gesprek bestaat uit 7 stappen die te vinden zijn in het Jump Movement Draaiboek. Deze 7 stappen brengen de deelnemers naar een beslissing over iets dat zij willen gaan doen, of waar ze juist mee willen stoppen. Het kan gaan over iets in het algemeen of over een specifiek thema in het leven. Als maatschappelijke organisatie kan je bijvoorbeeld een ‘jump’ starten over werkzorgverdeling en het gesprek met vrouwen en mannen hierover voeren aan de hand van het draaiboek.

De Jump Movement methode is gratis om te gebruiken voor particulieren. Aan bedrijven en organisaties vraagt Jump Movement een passende vergoeding. Professionals die willen werken met de methode, worden verwezen naar de Certified Professional training.

Meer kennisbank