Gender Facts Game

De directeur van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum, Gerda de Vries heeft ruim 30 jaar ervaring met lobbyen.
Logo WO=MEN

Via het kennisspel Gender Facts Game kunnen mensen hun kennis van de door de Verenigde Naties ontwikkelde vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 5) testen, namelijk ‘bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes’. Het stelt vragen en geeft meer informatie over discriminatie jegens vrouwen en meisjes, huiselijk geweld, de erkenning van onbetaalde zorg en thuiswerk, politieke participatie, zelfstandigheid, deeltijdwerken en loonverschillen (SDG 8) en levensverwachting (SDG 3). Lidorganisaties van WO=MEN kunnen dit spel lenen.

Als maatschappelijke organisatie kan je dit spel spelen om bewustzijn te creëren over het SDG doel 5. Hieronder valt ook het thema werkzorgverdeling tussen mannen en vrouwen.

Om het spel te lenen, heb je een lidmaatschap van WO=MEN nodig. Dit is 75 euro per jaar voor organisaties.

Meer kennisbank