Filmpje over genderstereotypering

In dit filmpje wordt helder uitgelegd wat genderstereotypering is.
Logo Atria

Ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen in Nederland zijn vaak traditioneel en berusten op stereotiepe denkbeelden. Zoals: mannen werken en vrouwen zorgen. Of dat mannen natuurlijke leiders, ambitieus, assertief, atletisch en dominant zijn. En dat vrouwen juist affectief, naïef, vrolijk en gezellig, meelevend, gevoelig, vriendelijke en loyaal zijn.

Stereotiepe kenmerken die bij mannelijk horen, worden maatschappelijk hoger gewaardeerd dan kenmerken die wij associëren met vrouwelijkheid. Deze ongelijke waardering van mannen en vrouwen heeft niet alleen gevolgen voor individuen, maar voor hele sectoren.

Om voor alle mensen meer vrijheid te creëren om hun leven in te richten naar eigen wensen, talenten en voorkeuren, moeten de gebaande paden worden verbreed. Dit lukt alleen als sturende gendernormen en –stereotypen die de keuzes van mannen en vrouwen beperken, worden doorbroken.

In het filmpje Uit het keurslijf! wordt helder uitgelegd wat genderstereotypering is. Dit filmpje is gemaakt door de alliantie Werk.en.de Toekomst.

Meer kennisbank