Draaiboek bijeenkomst Samenwerken in de wijk

Met dit draaiboek kunnen jullie een bijeenkomst organiseren waarin jullie met (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen.
Logo Movisie

Elke wijk, buurt of elk dorp heeft zijn bijzonderheden en vraagt om een specifieke aanpak. In deze bijeenkomst gaan jullie samen aan de slag om vraagstukken in de samenwerking bespreekbaar te maken, oplossingen te zoeken én vervolgafspraken te maken. Als maatschappelijke organisatie kan je dit draaiboek gebruiken om samenwerkingsafspraken te maken met andere partijen in jullie omgeving. Bijvoorbeeld over het bijdragen aan gelijke kansen tussen mannen en vrouwen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Meer kennisbank