Campagne Beperkt zicht

Hoe kom je af van bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen?
Logo WOMEN Inc

De media én wijzelf houden ideeën over rolpatronen, taakverdelingen en de verdeling van werk en zorg in stand. Dit is een van de redenen waarom vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes kunnen maken op het gebied van werk en zorg. De zorgverantwoordelijkheid van vrouwen heeft negatieve gevolgen voor hun financiële onafhankelijkheid en positie in de samenleving. De financiële verantwoordelijkheid van mannen heeft negatieve gevolgen voor de hoeveelheid tijd die zij met hun kinderen kunnen doorbrengen. Hoe kom je van die vooroordelen af? Stap één is dat je je ervan bewust bent. Op deze pagina staan allerlei testjes, tricks, artikelen en hulpmiddelen om je hierbij te helpen. Daarnaast vind je hier ook praktische tools zoals een checklist om je werk en zorg te verdelen.

Meer kennisbank