Downloads

In dit meerjarenplan heeft de Nederlandse Vrouwen Raad haar streven naar gelijkwaardigheid en inclusie vertaald in doelstellingen en activiteiten voor de periode tot en met 2023.
2021 was voor de Nederlandse Vrouwen Raad een vruchtbaar jaar. Voor onze activiteiten had het aangaan van thematische verbindingen met onze leden, ook in 2021, de hoogste prioriteit.
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft het boekjaar 2021 met een positief saldo afgesloten. Het grootste deel van de inkomsten kwam in 2021 uit de beide allianties waar de Nederlandse Vrouwen Raad deel van uit maakt.