Netwerk- en inspiratiebijeenkomst Oog voor Gender

Genderstereotypering heeft op verschillende manieren effect op politiek en beleid. Aan de ene kant krijgen (vrouwelijke) politici zelf te maken met genderstereotypering. Dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in de politiek komt onder andere door hardnekkige vooroordelen over de rol van mannen en vrouwen. Het idee dat mannen geboren, dominante leiders zijn die assertief te werk […]

Netwerkbijeenkomst PEP Den Haag

Op 27 juni organiseert PEP Den Haag in samenwerking met de alliantie Ditwerktwel.nl een netwerkbijeenkomst rondom het thema van vrouwelijke mantelzorgers.

VNVA Essayprijs

Onze ledenorganisatie Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) rijkt dit jaar weer de VNVA Essayprijs uit. Deze prijs is in het leven geroepen om meer aandacht te krijgen voor meer gender- of vrouw-geassocieerd maatschappelijk of wetenschappelijk onderzoek. Artsen vanuit allerlei vakgebieden worden gestimuleerd om te schrijven en mee te dingen naar deze prijs. Het thema […]