Succesverhalen in de strijd tegen mensenhandel

26 januari – Online webinar over projecten van EWL-leden die succesvol zijn in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.
Datum:

26 januari, 2024

Tijd:

11.00 - 13.00 uur

Locatie:

Online

De European Women’s Lobby (EWL) organiseert op 26 januari, van 11:00 tot 13:00 uur (CET), een online webinar over de succesverhalen van leden van de EWL in de strijd tegen geweld tegen vrouwen in 2023.

Ontdek hoe EWL-leden echte impact maken door het delen van hun ervaringen met projecten gericht op het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Mis deze kans niet om meer te weten te komen over hun ervaringen en de positieve veranderingen die ze hebben doorgevoerd.

Schrijf je hier in!

Een glimp van de opmerkelijke projecten:

Doel van het project van het EWL Bulgaars Platform is om gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen ter voorbereiding op de komende Europese verkiezingen in Bulgarije. Het project wil er ook voor zorgen dat deze kwesties prominent op de politieke agenda komen te staan.

Het project van de Roemeense Vrouwenlobby probeert het vertrouwen en de deelname van vrouwen van verschillende politieke partijen aan de EU-verkiezingen van 2024 te vergroten. Dit gebeurt door middel van een reeks workshops en een nationaal evenement rond het thema geweld tegen vrouwen in de politiek.

Doel van het project van de Nationale Vrouwenraad van Ierland is om onderzoek te doen die de kennis over seks-te-huur overeenkomsten vergroot, zodat er meer bewustzijn en dialoog ontstaat over dit onderwerp. Het onderzoek zal de roep om nieuwe wetgeving ondersteunen om zowel de verhuurders die seks te huur aanbieden als de platforms die dergelijke advertenties publiceren, strafbaar te stellen. Het onderzoek zal ook helpen om de wetgeving zo in te richten dat kwetsbare huurders de beste bescherming wordt geboden.

Het primaire doel van het project van het Netwerk van Oost-West-vrouwen (NEWW-Polska) is om te pleiten voor de aanname in  maart 2024 van een sterke EU-richtlijn tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De inspanningen worden afgestemd op de aanbevelingen van de European Women’s Lobby en zijn gericht op het versterken van de normen van het Verdrag van Istanbul, om uiteindelijk te streven naar een veiliger Europa voor vrouwen.

Het project van de Macedonische Vrouwenlobby wil een publiek debat op gang brengen over het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes en daarbij de uitwisseling van verschillende perspectieven bevorderen. Het wil de institutionele inspanningen en uitdagingen belichten, zodat het nationale apparaat het probleem effectief kan aanpakken. Het project wil ook conclusies en aanbevelingen geven aan de belangrijkste belanghebbenden, waaronder het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid, de politie, de rechterlijke macht en de civiele sector.

Doel van het project van de Tsjechische vrouwenlobby is om wereldwijde steun te tonen voor het Verdrag van Istanbul, de positieve invloed ervan te benadrukken, sterkere samenwerking met belangrijke internationale belanghebbenden te faciliteren en het belang van ratificatie van het Verdrag te onderstrepen als een cruciale stap in de aanpak en bestrijding van geweld tegen vrouwen en op gender gerelateerd geweld.

De overkoepelende doelstelling van het project van de Vereniging ter ondersteuning van vrouwelijke kandidaten uit Turkije (KA.DER): is het vergroten van bewustzijn, kennis en capaciteit om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken. Tot de belangrijkste doelstellingen behoren het afstemmen op de prioriteiten van de European Women’s Lobby, het geven van trainingen in internetveiligheid aan vrouwelijke kandidaten en het opzetten van netwerken voor online veiligheid. Daarnaast is het project gericht op het ondersteunen van campagnes voor het Verdrag van Istanbul en het vergroten van het bewustzijn over de EU-richtlijn.

Meer agenda