Internationale dag voor de uitbanning van seksueel geweld tijdens conflicten

19 juni – Geen event, maar een dag om stil te staan bij het feit dat conflict gerelateerd seksueel geweld een op zichzelf staande bedreiging is van de collectieve veiligheid.

In 2021 leidde het voortdurende gebruik van militaire in plaats van diplomatieke en politieke middelen tot aanzienlijke ontheemding, waardoor burgers werden blootgesteld aan verhoogde niveaus van seksueel geweld. Toenemende ongelijkheid, toegenomen militarisering, verminderde maatschappelijke ruimte en de illegale stroom van handvuurwapens en lichte wapens droegen onder andere ook bij tot het aanwakkeren van wijdverbreid en systematisch conflict gerelateerd seksueel geweld, zelfs midden in een wereldwijde pandemie.

Vrouwelijke vredestichters en mensenrechtenverdedigers waren vaak het doelwit, onder meer door middel van seksueel geweld en intimidatie als een vorm van vergelding, om hen uit het openbare leven te weren. Activisten en pleitbezorgers die zich inzetten om de benarde situatie onder de aandacht te brengen en de rechten van overlevenden van conflict gerelateerd seksueel geweld te verdedigen, en om hun toegang tot justitie en diensten te ondersteunen, werden ook het slachtoffer van represailles en intimidatie.

Meer agenda