Internationale Dag van de Rechten van de Mens

10 december – 75 jaar geleden werd een van ’s werelds meest baanbrekende mondiale beloften gedaan: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dit baanbrekende document verankert de onvervreemdbare rechten waar iedereen als mens recht op heeft – ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, taal, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

De Verklaring werd op 10 december 1948 afgekondigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs en stelt voor het eerst vast dat fundamentele mensenrechten universeel moeten worden beschermd.

Zie ook https://www.un.org/en/observances/human-rights-day.

Meer agenda