Video’s webinar Geweld tegen Vrouwen

In 3 korte video’s kun je terugkijken naar hoe experts aankijken tegen het Toekomstscenario vanuit een gender sensitieve blik. Wat het betekent voor vrouwen en meisjes die te maken hebben met vormen van (huiselijk-) geweld, en welke uitdagingen er zijn.

De Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s Lobby en de Raad van Europa aan het bestrijden van ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen‘ door zich in te zetten voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen en te voorkomen.

De coördinatie ‘geweld tegen vrouwen & meisjes’ is versnipperd over de ministeries VWS, OCW, VenJ, SZW, en deels bij Binnenlandse Zaken. Slachtoffers van (vormen van) geweld belanden daardoor dikwijls tussen wal en schip en krijgen niet de hulp die ze verdienen.

Het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ dat dit geweld bestreed, is opgevolgd door ‘Toekomstscenario kind en gezinsbescherming’. Met onze webinar van 23 februari 2023 werd stilgestaan bij dit Toekomstscenario.

Met experts als: Nelleke Westerveld, seniorprojectleider Sociale Veiligheid bij Movisie; Eva Scholte, voorzitter bestuur Valente; Aleid van den Brink, voormalig bestuurder van Blijf Groep, nu lid van de GREVIO-expertgroep bij de Raad van Europa voor het monitoren van de implementatie van de Istanbul Conventie in de lidstaten.

In 3 korte video’s kun je terugkijken naar ons webinar en naar hoe deze experts aankijken tegen het Toekomstscenario vanuit een gender sensitieve blik. Wat het betekent voor vrouwen en meisjes die te maken hebben met vormen van (huiselijk-) geweld, en welke uitdagingen er zijn.

Meer nieuws