Internationale Vrouwendag

De komende dagen bruist het van de activiteiten in het kader van Internationale Vrouwendag.

Op onze website een overzicht van de activiteiten en bijeenkomsten die verschillende van onze lidorganisaties organiseren.

4 maart, VVAO, kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen
Empowerment en Emancipatie, wegbereiders en opvolgers

6 tot en met 13 maart, PEP Den Haag
Haagse Vrouwendagen

8 maart Women’s International Zionist Organization
Vrouwen aan het woord – verandering teweegbrengen

8 maart, Feniks Emancipatie Expertise Centrum, Tilburg
Change the System

12 maart SharePower en ZijActief Limburg
Politiek & Patriarchaat: Meer dan een vrouwenstrijd

Zelf lopen we als Nederlandse Vrouwen Raad – met spandoek – mee in de Feminist March op 5 maart. Er hebben zich al aardig wat vrouwen aangemeld om met ons mee te lopen, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe groter onze impact.

Onze lidorganisatie VvG, Vereniging voor Gendergeschiedenis, wijst ons op:
de Aletta Jacobslezing die op 7 maart, om 20 uur in Groningen wordt uitgesproken door Roline Redmond, schrijfster van het boek De Doorsons, waarin zij het verhaal vertelt van haar eigen tot slaven gemaakte familie via de lijn van de matriarchen – haar Afro-Surinaamse voormoeders, die feministen waren zonder dat ze wisten wat dat inhield.

het symposium ‘Shattered Ceilings’ over actuele museale ambities, rolmodellen, genderdiversiteit en over kwaliteit, dat het Rijksmuseum organiseert op 8 maart in het kader van het project Vrouwen van het Rijksmuseum. 

Onze samenwerkingspartners Atria en Women Inc. bieden elk op hun website een uitgebreid(er) overzicht van Vrouwendag activiteiten van allerlei organisaties en instanties.  

Internationale Vrouwendag 2023 – overzicht evenementen | Feminisme 21ste eeuw (atria.nl)

Waar ben jij op internationale vrouwendag? – WOMEN Inc.

Atria voegt daar een historisch overzicht aan toe over de ontstaansgeschiedenis van Internationale Vrouwendag.

Women Inc. staat stil bij de ongelijke stand van zaken als het gaat om gendergelijkheid en geeft met cijfers aan waarom Internationale Vrouwendag nog steeds nodig is.

De Nederlandse Vrouwen Raad wenst iedereen een Vreugdevolle Vrouwendag.

Meer nieuws