Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa (Council of Europe) is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gender sensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. […]

Manifest en toolkit Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Een artikel in De Volkskrant over onveilige omstandigheden van vrouwen en meisjes in de asielopvang leidde ertoe dat Nederlandse vrouwenorganisaties aandacht vroegen voor dit thema op de wereldconferentie van de Associated Country Women of the World (ACWW), waarna een resolutie werd aangenomen waarin overheden worden opgeroepen maatregelen te nemen tegen deze situatie. “Be it resolved, […]

Toolbox Verandering van Binnenuit

In de toolbox staan diverse werkvormen en tips, die voortkomen uit wetenschappelijke studies over  hoe je gendergelijkheid en LHBTI-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. Deze toolbox biedt ook handige do’s en don’ts en werkvormen voor maatschappelijke organisaties om een dialoogsessie te houden, die ook ingezet kunnen worden als het gaat over het thema werkzorgverdeling.