Voorbereidingssessies CEDAW-schaduwrapportage

5 februari – Experts op een of beide thema’s gender & klimaat en gender & conflict (vrouwen, vrede & veiligheid) worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen.
Datum:

5 februari, 2024

Tijd:

13.30 - 15.45 uur

Locatie:

Kantoor Wo=Men, Korte Poten 9b, Den Haag

Wo=Men organiseert op maandag 5 februari twee sessies over gender & klimaat en gender & conflict (vrouwen, vrede & veiligheid) voor het formuleren van aanbevelingen voor de CEDAW-schaduw rapportage, in samenwerking met het Netwerk VN-vrouwenverdrag.
 
Sinds 1997 is het VN-Vrouwenverdrag, ofwel ‘de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’– afgekort tot CEDAW – een belangrijk internationaal juridisch kader op het gebied van vrouwenrechten. Elke vier jaar moet Nederland zich verantwoorden over wat ze gedaan hebben voor het bestrijden van discriminatie tegen vrouwen. 
 
In 2021 schreven we met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een eerste schaduwrapportage met input op de thema’s Klimaat (CEDAW Algemene Aanbeveling 37) en Vrede & Veiligheid (CEDAW Algemene Aanbeveling 28, 30 en 32). Het CEDAW Comité verzocht Nederland om op onder andere deze thema’s te rapporteren. Volgend jaar volgt de laatste fase van het rapportage proces: namelijk dat het CEDAW Comité de Nederlandse regering zal uitnodigen de regeringsrapportage toe te lichten. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag stelt nu een 2e schaduwrapportage op die het CEDAW-Comité kan gebruiken om de Nederlandse regering op onderwerpen kritisch te bevragen. 
 
In deze expertmeeting gaan we aan de slag om onze aanbevelingen aan te scherpen op basis van de input die al eerder is opgehaald. Ben jij actief op één of beide van deze thema’s, zowel internationaal of binnen Nederland? En wil je die kennis delen? We nodigen nadrukkelijk experts uit om aan beiden thematische sessies mee te doen, om ook de nexus tussen gender, klimaat en conflict goed te borgen. Ter voorbereiding op de sessie krijg je een aantal stukken opgestuurd om door te nemen. 
 
Wanneer? Maandag 5 februari 
13:30-14:30uur – Sessie 1: Gender & Klimaat 
14:45-15:45uur – Sessie 2: Gender & Conflict (Vrouwen, Vrede & Veiligheid) 
Waar? Kantoor Wo=Men, Korte Poten 9b, Den Haag 
Aanmelden? Uiterlijk 1 februari via deze link. 
 
Meer informatie? Je kunt contact opnemen met Marjolein Quist (programma manager Gender & Duurzame Economie) via m.quist@wo-men.nl.

Meer agenda